Şirketler için

Bütün yönetim bilgilerinizi kayıt altına alabiliriz. Buna dair işlemleri, profesyonel bir muhasebe kayıt paketi ile yapıyoruz.

Bütün şirket yönetim kayıtlarını devretmek istediğiniz takdirde, sizin için bunu üstlenebiliriz.

Sizinle birlikte şirket kayıtlarınızın nasıl tutulacağına, düzenleneceğine ve yönetileceğine karar vereceğiz.

Şirketinizi en optimal şekilde çalıştırabilmek için ihtiyacınız olan, düşünebileceğiniz ve isteyeceğiniz her türlü raporlamayı sunabiliriz. Aklınıza bu kapsamda neler gelebilir?

Sizin için yapabileceklerimiz:

  • Yönetim kayıtlarının tutulması
  • (maaş) muhasebenin yapılması
  • Mali tablonun hazırlanması
  • Şirket gelir vergisi beyanının yapılması
  • Kurumlar vergisi beyanının yapılması
  • Gelir vergisi beyanının yapılması
  • Maaş vergisi beyanının yapılması
  • Borçlu kredi yönetimi
  • Muhtemel ara zaman raporlamalarının yapılması (yatırımlar, banka vs. için)